Πληρωμή 3ης Δόσης Οικογενειακών Επιδομάτων: Πότε και Ποιοι θα πληρωθούν

Έως τις 20 Οκτωβρίου 2017 πρόκειται να έχουν καταβληθεί τα χρήματα των οικογενειακών επιδομάτων (Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και Ειδικό επίδομα τρίτεκνων πολύτεκνων οικογενειών) στους δικαιούχους, σύμφωνα με πληροφόρηση του κοινωνικού φορέα ΓΟΝΕΙΣ.

Ωστόσο παρά την απαίτηση του κοινωνικού φορέα ΓΟΝΕΙΣ τόσο εγγράφως όσο και μέσω ερώτησης στη βουλή που κατατέθηκε από τον Βουλευτή της Ένωσης Κεντρώων Γιώργο Κατσιαντώνη  προς τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας προκειμένου μέσω διάταξης να προστατευτούν τα επιδόματα ως ακατάσχετα ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει για την διευθέτηση του αιτήματος μας αφήνοντας χιλιάδες οικογένειες απροστάτευτες με τις τράπεζες να δεσμεύουν και να κατάσχουν χρήματα που καταβάλλονται έναντι των οικογενειακών επιδομάτων ΟΓΑ, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Χιλιάδες οι αιτήσεις προς έλεγχο 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού συνεχίζουν με αμείωτη ένταση την εκκαθάριση των αιτήσεων A21 προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να πληρωθούν οι δικαιούχοι.

Επισημαίνουμε ότι αιτήσεις που θα υποβληθούν από τα τέλη Αυγούστου μέσα Σεπτέμβρη και δεν εκκαθαριστούν οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας θα αναγκαστούν να περιμένουν την επόμενη δόση για να λάβουν τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται η οποία αναμένεται τον Δεκέμβριο ενώ για την οριστικοποίηση των αιτήσεων τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΓΑ προκειμένου  ενημερωθούν και προσκομίσουν τυχόν δικαιολογητικά που θα είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των δηλώσεων Α21.

Επίσης, σε περίπτωση πραγματικής μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (απόκτηση τέκνου, λήξη σπουδών τέκνου/ων άνω των 18 ετών, κλπ), θα πρέπει, έγκαιρα, και όχι πέραν της 15-1-2018 να προβαίνει σε συμπλήρωση – τροποποίηση των στοιχείων της αρχικής αίτησής (έντυπο Α21), μέσω τηςειδικής εφαρμογής στο ( www.aade.gr). Σημειώνεται ότι, όσοι έχουν την επιμέλεια (επίτροποι) ορφανών και από τους δύο γονείς τέκνων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (έντυποΑ21), μέσω ειδικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στο ( www.aade.gr) για επιτρόπους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται στις οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα, με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα τέκνα που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ). Για τα τέκνα 19 ετών που φοιτούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να προσκομίσουν στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κολλέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ, Δημόσια ή ιδιωτικά . Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης των τέκνων και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους (ανεξάρτητα εάν συνεχίζουν να φοιτούν).

Διευκρινίζεται ότι στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι Στρατιωτικές σχολές Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής κ.λ.π., καθώς και τα αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ Ιδρύματα του Εξωτερικού. Για σπουδές σε ΙΕΚ, Κολλέγια, Σχολές του Δημοσίου Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης που δεν διαθέτουν Ακαδημαϊκή ταυτότητα καθώς και σε αναγνωρισμένα Ιδρύματα του Εξωτερικού, θα πρέπει να προσκομίσουν στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Δ. Τέλος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, από τηνιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr),στην ένδειξη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ στο πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων», για την πορεία της αίτησής τους, τις πληρωμές καθώς και για τα τυχόν δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν στον ΟΓΑ, στην περίπτωση που απαιτείται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση – δήλωση Α21 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων –http://www.aade.gr στη διαδρομή «Πολίτες / Επιδόματα / Οικογενειακό Επίδομα (Α21)» και αφού έχουν υποβάλει (οριστικοποιήσει) τη φορολογική τους δήλωση (Ε1)».

Κάντε on line αίτηση Α21 

Πηγή:    goneis.info

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *